Bedő Ház     Bedő Ház belső
Az épület távolról sem csak szecessziós dekoráció hanem újszerű, modern téralakítás. Itt pl. fentebb jobbra, télikertszerű kialakítást láthatunk. Teljes az összhang, egységes az elképzelés, a külső homlokzattól az ajtókig, ólomüveges ablaktól a praktikus burkolatig. Ez bizonyítja Vidor Emil rendszerelvű gondolkodását, sokoldalúságát, mindenre kiterjdő figyelmét, ami a részletek tökéletességét, de ugyanakkor azok koherens egységét is biztosította. A szecesszió tehetséges építészei egy emberként művelték azt, amit a mai tervezők sokasága, a külső és belső építészek, a dekoratőrök. Ezeket a mára különvált tervezési területeket akkor egységes organizmusként kezelték.
 Bedő Ház belső
Hall.      Tervezte Vidor Emil. Bedő Ház belső
Úri szoba.      Tervezte Vidor Emil.

"Ebben az épületben, mint egyébként ezekben az években több más házában is, Vidor maga tervezte két lakás teljes bútorzatát, amelynek megmaradt darabjai iparművészeti védelem alatt állnak. Maga rajzolta a mintázatukban egészen egyedülálló ólombetétes üvegablakok kartonjait, a lépcsőház szintenként eltérő oszlopfőit, rácsait, a földszint finom díszítőreliefjeit."

Szöveg: Gerle János - Lugosi Lugo László,
A szecesszió Budapesten, Magyar Könyvklub, 1999

Bedő Ház belső


1907-ben a Magyar Pályázatok számol be az épületről (V évf. 1 szám) az Építőművészeti Krónika rovatban, Bedő Béla úr Honvéd utcai palotája címmel. A korabeli fotókon jól látható, hogy a tervező, Vidor Emil, gondját viselte az épület belső terének is, az összművészet vagy másképp, az u.n. Gesamtkunstwerk jegyében.

Az iparművészetek nagyhatású egységének ezen korai magyar megvalósítása 1903 -ban, úttörőnek számított. Mindössze hat évvel a belga Victor Horta első teljes art nouveau háza után készült, a skót Mackintosh jeles összművészeti házával pedig egyidőben.

A korabeli leírás is megemlíti az előre tervezett falfestmények, színes üvegezések és csiszolt üvegek gazdag alkalmazását, az egész épület felszereltségét.